درباره اکسون گستر مبین

شرکت اِکسون گستر مبین با هدف تأمین کاالهای مورد نیاز صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، پاالیشگاهی، حفاری، فوالد، صنایع نیروگاهی و آب و فاضالب و همچنین تهیه کلیه کاالهای مرتبط با خطوط لوله، اتصاالت، فلنج ها، انواع مقاطع و شیرآالت صنعتی آغاز به کار نمود. این شرکت جهت دستیابی به چشماندازهای ترسیم شده با بهرهگیری از متخصصین باتجربه و کارآزموده تأسیس گردیده و همواره سعی داشته تا با نظارت عالیه واحدهای مهندسی، بازرسی و کنترل کیفیت و با ایجاد ارتباطات سازنده و کارآمد با تولیدکنندگان و شرکتهای بازرگانی معتبر دنیا موجب جلب اعتماد بیشتر کارفرمایان و مشتریان گردد. تداوم همکاری، رضایتمندی کارفرمایان و مشتریان، رعایت استانداردهای کیفی، پاسخگویی دقیق، علمی و مهندسی در حداقل زمان ممکن و ارائه پیشنهادهای فنی و مالی قابل اطمینان از مزایای رقابتی این شرکت در تأمین کاال و ملزومات صنایع مادر میباشد.

خدمات ما

ملزومات صنعت پتروشیمی

ملزومات خط لوله

ملزومات صنعت حفاری

پروژه ها

ملزومات صنعت حفاری

لوازم برون چاهی و ...

این یک عنوان است

برای تغییر این متن بر روی و...

این یک عنوان است

برای تغییر این متن بر روی و...

شرکت اِکسون گستر مبین با هدف تأمین کاالهای مورد نیاز صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، پاالیشگاهی، حفاری، فوالد، صنایع نیروگاهی و آب و فاضالب و همچنین تهیه کلیه کاالهای مرتبط با خطوط لوله، اتصاالت، فلنج ها، انواع مقاطع و شیرآالت صنعتی آغاز به کار نمود. این شرکت جهت دستیابی به چشماندازهای ترسیم شده با بهرهگیری از متخصصین باتجربه و کارآزموده تأسیس گردیده است.

گواهینامه ها

تماس با ما

  شماره تماس

  02188315406

  شماره فکس

  02188329331

  آدرس ایمیل

  info[@]exxongm.com

  آدرس

  تهران،بلوار نلسون ماندلا(آفریقا)،کوچه شریفی،پلاک42،برج اداری خشایار،طبقه سوم،واحد306

   fa_IRPersian